1398/09/23
      

وزارت نیرو

http://www.moe.org.ir

شرکت مادرتخصصی توانیر

http://www.tavanir.org.ir

شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

http://www.wrm.ir

شرکت مادرتخصصی آب و فاضلاب کشور

http://www.nww.co.ir

شرکت مادرتخصصی ساتکاب

http://www.satkab.com

شرکت‌های آب منطقه‌ای     

شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي

http://www.azarwater.ir

شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي

http://www.agrw.ir

شركت آب منطقه‌اي اردبيل

http://www.arrw.ir

شركت آب منطقه اي اصفهان

http://www.esrw.ir

شركت آب منطقه‌اي  ايلام

http://www.ilrw.ir

شركت آب منطقه‌اي بوشهر

http://www.bsrw.ir

شركت آب منطقه‌اي تهران

http://www.tw.org.ir

شركت آب منطقه‌اي چهارمحال و بختياري

http://www.cbrw.ir

شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبي

http://www.skhrw.ir

شركت آب منطقه اي خراسان شمالي

http://www.wnkh.ir

شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي

http://www.khrw.ir

شركت آب منطقه‌اي زنجان

http://www.znrw.ir

شركت آب منطقه‌اي سمنان

http://www.smrw.ir

شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان

http://www.sbrw.ir

شركت آب منطقه اي فارس

http://www.frrw.ir

شركت آب منطقه‌اي قزوين

http://www.qzrw.ir

شركت آب منطقه‌اي قم

http://www.qmrw.ir

شركت آب منطقه‌اي كردستان

http://www.kdrw.ir

شركت آب منطقه اي كرمان

http://www.krrw.ir

شركت آب منطقه‌اي كرمانشاه

http://www.ghrw.ir

شركت آب منطقه‌اي كهكيلويه و بويراحمد

http://www.kbrw.ir

شركت آب منطقه‌اي گلستان

http://www.gsrw.ir

شركت آب منطقه اي گيلان

http://www.glrw.ir

شركت آب منطقه‌اي لرستان

http://www.lsrw.ir

شركت آب منطقه اي مازندران

http://www.mzrw.ir

شركت آب منطقه‌اي مركزي

http://www.mrrw.ir

شركت آب منطقه اي هرمزگان

http://www.hrrw.ir

شركت آب منطقه‌اي همدان

http://www.hmrw.ir

شركت آب منطقه اي يزد

http://www.yzrw.ir

شرکت‌های برق منطقه‌ای     

شركت مديريت شبكه برق ايران

http://www.igmc.ir

شرکت برق منطقه اي آذربايجان

http://www.irarec.com

شرکت برق منطقه اي اصفهان

http://www.erec.co.ir

شرکت برق منطقه اي باختر

http://www.brec.ir

شركت برق منطقه اي تهران

http://www.trec.co.ir

شرکت برق منطقه اي خراسان

http://www.krec.ir

شركت برق منطقه اي خوزستان

http://www.kzrec.co.ir

شرکت برق منطقه اي زنجان

http://www.zrec.co.ir

شرکت برق منطقه اي سمنان 

http://www.semrec.co.ir

شرکت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان

http://www.sbrec.co.ir

شرکت برق منطقه اي فارس

http://www.frec.co.ir

شرکت برق منطقه اي کرمان

http://www.krec.co.ir

شركت برق منطقه اي گيلان

http://gilrec.co.ir

شرکت برق منطقه اي غرب

http://www.ghrec.co.ir

شرکت برق منطقه اي مازندران

http://www.mazrec.co.ir

شرکت برق منطقه اي هرمزگان

http://www.hrec.co.ir

شرکت برق منطقه اي يزد

http://www.yrec.co.ir